DVFS 2000:7

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2000:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Monica Dahlbom
Utkom från trycket den 6 september 2000

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål; 

utfärdade den 28 augusti 2000.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol i fråga om Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål

dels att rubriken till föreskrifterna skall ha följande lydelse, Domstolsverkets föreskrifter om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag,

dels att bilaga A(1), som avser tingsrätt, skall ha ändrad lydelse på det sätt som framgår av bilaga 1 till dessa föreskrifter,

dels att bilaga B(2), som avser hovrätt, skall ha ändrad lydelse på det sätt som framgår av bilaga 2 till dessa föreskrifter.

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2000.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Ändrad genom DVFS 1999:7, DVFS 1999:13 och DVFS 1999:21
2 Ändrad genom DVFS 1999:7 och DVFS 1999:21
(DV:s dnr 562-2000)