DVFS 2000:9

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2000:9

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Monica Dahlbom
Utkom från trycket den 6 september 2000 

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål; 

utfärdade den 28 augusti 2000.

Domstolsverket fastställer med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister att föreskrifter för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i hovrätt (DVFS 1998:5) (1) skall ha ändrad lydelse på sätt framgår av bilaga (2).

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2000.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Ändrad genom DVFS 1999:9 och DVFS 1999:23
2 Bilagan här utesluten
(DV:s dnr 562-2000)