DVFS 2001:2

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2001:2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Carina Tolke
Utkom från trycket den 15 mars 2001 

Domstolsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen; 

utfärdade den 12 mars 2001.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol och 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informations- system i fråga om Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:7 (1)) om utformning av avräkningsunderlag samt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål i Högsta domstolen

att föreskrifterna i DVFS 1999:7, DVFS 1999:24 samt i bilaga B i DVFS 2000:10 skall ha ändrad lydelse på sätt som framgår av bilaga (2).

____________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2001.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Maud Olander Blom

1 Ändrad genom DVFS 1999:24 och DVFS 2000:10
2 Bilagan här utesluten
(DV:s dnr 1660-2000)