DVFS 2002:12

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande de allmänna advokatbyråerna

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2002:12

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Brokelind
Utkom från trycket den 18 december 2002

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande de allmänna advokatbyråerna; 

beslutade den 17 december 2002.

____________

Domstolsverket föreskriver med stöd av 2 § förordningen (1988:317) med instruktion för Domstolsverket att följande föreskrifter skall upphöra att gälla vid utgången av december månad 2002:

  1. Föreskrifter (DVFS 1982:31) för redovisningsverksamheten vid allmän advokatbyrå,
  2. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1999:4) för de allmänna advokatbyråerna i fråga om ersättning ur anslaget Allmänna advokatbyråer; Driftbidrag.

DOMSTOLSVERKET

STEFAN STRÖMBERG

Annette Gustafsson

(DV:s dnr 541-2001)