DVFS 2006:10

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av bilaga A i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2006:10

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 15 december 2006

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av bilaga A i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag;

beslutade den 5 december 2006.

Med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol föreskriver Domstolsverket att bilaga A i verkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag skall upphöra att gälla den 1 januari 2007.

_____________

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson

(DV:s dnr 1277-2006)