DVFS 2006:4

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2006:4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Omtryck
Utkom från trycket den 11 maj 2006

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

beslutade den 19 april 2006.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5 1)) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål skall ha ändrad lydelse på sätt som framgår av bilaga 2).

Bilagan kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 maj 2006.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Annette Spjuth

_______________

1) Ändrad genom DVFS 1999:9, DVFS 1999:23 och DVFS 2000:9
2) Bilagan här utesluten

(DV:s dnr 421-2006)