DVFS 2006:5

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2006:5

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Omtryck
Utkom från trycket den 11 maj 2006

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

beslutade den 19 april 2006.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol i fråga om Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag att bilaga B (1), som avser hovrätt, skall ha ändrad lydelse på det sätt som framgår av bilaga till dessa föreskrifter.

Bilaga B kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna författning träder i kraft.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 maj 2006.

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Annette Spjuth

_______________

1 Ändrad genom DVFS 1999:7, DVFS 1999:21, DVFS 2000:7 och DVFS 2001:5
(DV:s dnr 421-2006)