DVFS 2006:7

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2006:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 15 augusti

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

beslutade den 19 juni 2006.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister att föreskrifter (DVFS 2000:5) om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras, skall upphöra att gälla vid utgången av augusti månad 2006.

DOMSTOLSVERKET

 THOMAS ROLÈN

Jörgen Nilsson

(DV:s dnr 834-2006)