DVFS 2007:6

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om tingsrätts, hovrätts och högsta domstolens rapportering av beslut om besöksförbud

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2007:6

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Jörgen Nilsson
Utkom från trycket den 12 oktober 2007

Domstolsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifter om tingsrätts, hovrätts och högsta domstolens rapportering av beslut om besöksförbud

beslutade den 24 september 2007.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om  rättsväsendets informationssystem att föreskrifter (DVFS 1988:23) om tingsrätts, hovrätts och högsta domstolens rapportering av beslut om besöksförbud, skall upphöra att gälla vid utgången av oktober månad 2007.

_____________ 

DOMSTOLSVERKET

THOMAS ROLÉN

Jörgen Nilsson

 (DV:s dnr 1110-2007)