DVFS 2012:2

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2012-2

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 16 april 2012

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) 1) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål;

beslutade den 30 mars 2012.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister att Dom-stolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformningen av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt uppgift till Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten om dom och slutligt beslut i brottmål ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 april 2012.

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Céline Holmberg

BILAGA

1) Ändrad genom DVFS 2008:1 och DVFS 2011:6

(DV:s dnr 531-2012)