DVFS 2012:3

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) 1) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2012-3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 16 april 2012

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) 1) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag;

beslutade den 30 mars 2012.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag, som avser hovrätt, ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 april 2012.

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Céline Holmberg

BILAGA

1) Ändrad genom DVFS 1999:7, DVFS 1999:13, DVFS 1999:21, DVFS 2000:7, DVFS 2001:5, DVFS 2006:5, DVFS 2006:10 och DVFS 2007:3

(DV:s dnr 532-2012)