DVFS 2012:4

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) 1) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2012-4

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 16 april 2012

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) 1) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål;

beslutade den 30 mars 2012.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem och 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:5) för hovrätt om uppgift till Rikspolisstyrelsen om dom och slutligt beslut i brottmål ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 april 2012.

DOMSTOLSVERKET

BARBRO THORBLAD

Céline Holmberg

BILAGA

1) Ändrad genom DVFS 1999:9, DVFS 1999:23, DVFS 2000:9, DVFS 2006:4 och DVFS 2007:4

(DV:s dnr 797-2012)