DVFS 2014:19

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål 1)

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2014:19

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 14 oktober 2014

Föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål 1) ;

beslutade den 9 september 2014.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, 2 § förordningen (1971:933) om rättsstatistiken, 4 och 21 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol, 39 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och 18 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister att bilagan till Domstolsverkets föreskrifter (2006:9) för tingsrätt om registrering av mål och ärenden i Vera, utformning av dom, slutligt beslut och avräkningsunderlag i brottmål samt rapportering om dom och slutligt beslut i brottmål ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

 Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 oktober 2014.

_________________

DOMSTOLSVERKET

 MARTIN HOLMGREN

 Agneta Kornstrand

Bilagor

1) Ändrad genom DVFS 2008:1, DVFS 2011:6, DVFS 2012:2 och DVFS 2014:2

(DV:s dnr 1578:2014)