DVFS 2017:7

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) [1] om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2017:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Charlotte Driving
Utkom från trycket den 2 juni 2017

Domstolsverkets föreskrifter om ändring av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) [1] om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag;

beslutade den 25 april 2017.

Domstolsverket föreskriver med stöd av 21 § förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol att Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning av dom och slutligt beslut i brottmål samt om utformning av avräkningsunderlag, som avser hovrätt, ska ha den lydelse som framgår av bilagan.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juni 2017.

_________________

DOMSTOLSVERKET

MARTIN HOLMGREN

Charlotte Driving

BILAGA

[1] Ändrad genom DVFS 1999:7, DVFS 1999:13, DVFS 1999:21, DVFS 2000:7, DVFS 2001:5, DVFS 2006:5, DVFS 2006:10, DVFS 2007:3, DVFS 2012:3 och DVFS 2014:1.

(DV:s dnr 1637-2016)