FFFS 1991:1

Föreskrifter om fortsatt giltighet av bestämmelser m m i bankinspektionens och försäkringsinspektionens författningssamling

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1991:1

Föreskrifter om fortsatt giltighet av bestämmelser m m i bankinspektionens och försäkringsinspektionens

författningssamling;

beslutade den 1 juli 1991.

Finansinspektionen föreskriver att föreskrifter och allmänna råd i bankinspektionens och

försäkringsinspektionens författningssamling skall fortsätta att gälla och att vad som däri anges om

bankinspektionen eller försäkringsinspektionen skall avse finansinspektionen.

ANDERS SAHLÉN

Berit Lunning

(Administrativa avdelningen)