FFFS 1991:12

Finansinspektionens föreskrifter angående upphävande av bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1986:16) angående fondkommissionsbolagens rapportering av kreditengagemang. utfärdade den 18 december 1991. Genom dessa föreskrifter upphör bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1986:16) angående fondkommissionsbolagens rapportering av kreditengagemang att gälla. När det gäller rapportering av stora engagemang, både för värdepappersbolag och fondkommissionsbolag, hänvisas till finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1991:9) rörande kreditinstitutens rapportering av stora exponeringar.

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1991:12

Finansinspektionens föreskrifter angående upphävande av bankinspektionens föreskrifter (BFFS

1986:16) angående fondkommissionsbolagens rapportering av kreditengagemang.

utfärdade den 18 december 1991.

Genom dessa föreskrifter upphör bankinspektionens föreskrifter (BFFS 1986:16) angående

fondkommissionsbolagens rapportering av kreditengagemang att gälla.

När det gäller rapportering av stora engagemang, både för värdepappersbolag och fondkommissionsbolag,

hänvisas till finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1991:9) rörande kreditinstitutens rapportering av stora

exponeringar.

ANDERS SAHLÉN

Hans Boberg

(Finansmarknadsavdelningen)