FFFS 1995:20

Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1988:32) om vissa uppgifter om trafikförsäkring. 2. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1991:12) för livförsäkringsbolag rörande blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen. 3. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1992:17) för försäkringsbolag som meddelar livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder rörande blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen. 4. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1993:9) för skadeförsäkringsbolag rörande blanketter för uppgifter till inspektionen. 5. Finansinspektionens föreskrift (FFFS 1993:10) för i Sverige koncessionerade utländska försäkringsföretag rörande blanketter för uppgifter till inspektionen. _____________________

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1995:20

Finansinspektionens föreskrift om upphävande av vissa föreskrifter rörande

blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen;

beslutade den 6 mars 1995.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 10 och 24 §§ lagen (1950:272) om rätt

för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, 49 §

försäkringsrörelseförordningen (1982:790) och 8 § trafikförsäkringsförordningen

(1976:359) att följande föreskrifter skall upphöra att gälla den 6 mars 1995.

1. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1988:32) om vissa uppgifter om

trafikförsäkring.

2. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1991:12) för livförsäkringsbolag

rörande blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen.

3. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1992:17) för försäkringsbolag som

meddelar livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder rörande blanketter

för inhämtande av uppgifter till inspektionen.

4. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1993:9) för skadeförsäkringsbolag

rörande blanketter för uppgifter till inspektionen.

5. Finansinspektionens föreskrift (FFFS 1993:10) för i Sverige koncessionerade

utländska försäkringsföretag rörande blanketter för uppgifter till inspektionen.

_____________________

Claes Norgren

Peter

Kullgren

(Försäkringsmarknadsavdelningen)