FFFS 1995:62

Upphävande av bankinspektionens allmänna råd angående handel med standardiserade optioner och aktieterminer samt vissa rutiner inom aktiehandelsrörelse (BFFS 1988:7)

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1995:62

Upphävande av bankinspektionens allmänna råd angående handel med

standardiserade optioner och aktieterminer samt vissa rutiner inom

aktiehandelsrörelse (BFFS 1988:7);

beslutade den 20 december 1995

Finansinspektionen beslutar att bankinspektionens allmänna råd angående handel

med standardiserade optioner och aktieterminer samt vissa rutiner inom aktie-

handelsrörelse (BFFS 1988:7) skall upphöra att gälla vid utgången av 1995.

____________________

Claes Norgren

Mirre

Laurell

(Värdepappersmarknadsavdelningen)