FFFS 1995:68

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar rörande försäkringsmäklare beslutade den 28 december 1995 Finansinspektionen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla den 31 december 1995. 1. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1989:23) angående försäkringsmäklarregister och ansökan om registrering av försäkringsmäklare enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare. 2. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:14) angående försäkringsmäklares skyldighet att lämna uppgifter till inspektionen. _______________________ Claes Norgren Anders Ackebo (Försäkringsmarknadsavdelningen)

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1995:68

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa författningar rörande

försäkringsmäklare

beslutade den 28 december 1995

Finansinspektionen föreskriver att följande författningar skall upphöra att gälla

den 31 december 1995.

1. Försäkringsinspektionens föreskrifter (BFFS 1989:23) angående

försäkringsmäklarregister och ansökan om registrering av försäkringsmäklare

enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare.

2. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:14) angående försäkringsmäklares

skyldighet att lämna uppgifter till inspektionen.

_______________________

Claes Norgren

Anders

Ackebo

(Försäkringsmarknadsavdelningen)