FFFS 1996:17

Upphävande av bankinspektionens allmänna råd till fondkommissionärer m.fl. som avser att ansöka om tillstånd att vara kontoförande institut i det s.k. VPsystemet (BFFS 1989:15) beslutade den 19 juni 1996 Finansinspektionen beslutar att bankinspektionens allmänna råd till fondkommissionärer m.fl. som avser att ansöka om tillstånd att vara kontoförande institut i det s.k. VP-systemet (BFFS 1989:15) skall upphöra att gälla den 1 juli 1996.

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1996:17

Upphävande av bankinspektionens allmänna råd till fondkommissionärer m.fl.

som avser att ansöka om tillstånd att vara kontoförande institut i det s.k. VP-

systemet (BFFS 1989:15)

beslutade den 19 juni 1996

Finansinspektionen beslutar att bankinspektionens allmänna råd till

fondkommissionärer m.fl. som avser att ansöka om tillstånd att vara kontoförande

institut i det s.k. VP-systemet (BFFS 1989:15) skall upphöra att gälla den 1 juli

1996.

Claes Norgren

Inga-Lill

Askersjö

(Värdepappersmarknadsavdelningen)