FFFS 1997:20

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1997:20

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter rörande

blanketter för inhämtande av uppgifter till inspektionen;

beslutade den 26 september 1997.

Finansinspektionen föreskriver att Finansinspektionens föreskrifter om svenska

skadeförsäkringsbolags skyldighet att lämna blanketter om bolagets konsolidering

(FFFS 1995:4) och Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsbolagens

årsrapportering av kapitalplaceringar (FFFS 1996:4) skall upphöra att gälla den

26 september 1997. Föreskrifterna skall inte tillämpas för tiden efter den 14 mars

1997.

Claes Norgren

Lennart

Gullbjörk

(Försäkringsmarknadsavdelningen)