FFFS 1998:12

Upphävande av Försäkringsinspektionens allmänna råd angående försäljning av vissa kapitalförsäkringar samt tillägg med förtydligande (BFFS 1989:14 och 16) beslutade den 23 april 1998 Finansinspektionen beslutar att Försäkringsinspektionens allmänna råd angående försäljning av vissa kapitalförsäkringar samt tillägg med förtydligande (BFFS 1989:14 och 16) skall upphöra att gälla den 23 april 1998. __________________

F

INANS-

INSPEKTIONEN

FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FFFS 1998:12

Upphävande av Försäkringsinspektionens allmänna råd angående försäljning

av vissa kapitalförsäkringar samt tillägg med förtydligande (BFFS 1989:14 och

16)

beslutade den 23 april 1998

Finansinspektionen beslutar att Försäkringsinspektionens allmänna råd angående

försäljning av vissa kapitalförsäkringar samt tillägg med förtydligande

(BFFS 1989:14 och 16) skall upphöra att gälla den 23 april 1998.

__________________

Claes Norgren

Bo

Lundgren

(Försäkringsmarknadsavdelningen)