FFFS 1999:23

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:1) om skyldighet att redogöra för beräkningarna av de försäkringstekniska avsättningarna

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.

ISSN 1102-7460

1

FFFS 1999:23

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 1998:1) om skyldighet att redogöra för beräkningarna

av de försäkringstekniska avsättningarna;

beslutade den 29 december 1999.

Finansinspektionen föreskriver1 att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:1)

om skyldighet att redogöra för beräkningarna av de försäkringstekniska

avsättningarna skall upphöra att gälla vid utgången av december 1999.

CLAES NORGREN

Leif

Bjärlind

(Försäkringsmarknadsavdelningen)

1 Föreskrifterna meddelas med stöd av 49 § försäkringsrörelseförordningen (1982:790).