FFFS 2007:26

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:27) om pensionssparinstituts kvartalsrapport

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

1994:27) om pensionssparinstituts kvartalsrapport;

beslutade den 22 november 2007.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 7 kap. 2 § lagen (1993:931) om indivi-

duellt pensionssparande, 23 kap. 15 § 1 lagen (2007:528) om värdepappersmark-

naden samt 6 kap. 1 § 60 förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden, att

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1994:27) om pensionssparinstituts kvartals-

rapport ska upphöra att gälla vid utgången av december 2007.

INGRID BONDE

Peter

Fitger

FFFS 2007:26

Utkom från trycket

den 28 november 2007