FFFS 2014:33

Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om kontracykliskt buffertvärde;

beslutade den 8 september 2014.

Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 19 § 4 förordningen

(2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar.

1 § Det kontracykliska buffertvärdet enligt 7 kap. 1 § lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar ska vara 1,0 procent.

2 § Det kontracykliska buffertvärdet som anges i 1 § ska tillämpas från och med

den 13 september 2015.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2014.

MARTIN ANDERSSON

Matilda

Gjirja

FFFS 2014:33

Utkom från trycket

den 12 september 2014