FFFS 2015:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2014:33) om kontracykliskt buffertvärde;

beslutade den 22 juni 2015.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 19 § 4 förordningen (2014:993) om

särskild tillsyn och kapitalbuffertar i fråga om Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

dels att 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 § ska ha följande lydelse.

1 § Det kontracykliska buffertvärdet enligt 7 kap. 1 § lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar ska vara 1,5 procent.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 juni 2016.

MARTIN NORÉUS

Matilda Gjirja

FFFS 2015:5

Utkom från trycket

den 26 juni 2015