FFFS 2016:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde;

beslutade den 14 mars 2016.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 19 § 4 förordningen (2014:993) om

särskild tillsyn och kapitalbuffertar att 1

§ Finansinspektionens föreskrifter

(FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde ska ha följande lydelse.

1 § Det kontracykliska buffertvärdet enligt 7 kap. 1 § lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar ska vara 2 procent.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 mars 2017.

ERIK THEDÉEN

Matilda Gjirja

FFFS 2016:15

Utkom från trycket

den 18 mars 2016