FFFS 2018:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2017:22) om positionslimiter;

beslutade den 5 april 2018.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § 44 förordningen (2007:572)

om värdepappersmarknaden att bilagan till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2017:22) om positionslimiter ska ha följande lydelse.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2018.

ERIK THEDÉEN

Carl

Sehlin

FFFS 2018:3

Utkom från trycket

den 10 april 2018

FFFS 2018:3

2

Bilaga

Positionslimiter för råvaruderivat

Råvaruderivat

Handelsplats

Handelsplatsens

produktkod (VPC)

Spotmånads-

kontrakt

Andra månaders

kontrakt

Enhet

Nordic

power

(inkl. Nordic

EPAD)

Nasdaq Stockholm

(XSTO)

ENO

19 308 181

67 610 330

MWh