FFFS 2020:16

om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 1993:6) om avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Allmänna råd

om upphävande av Finansinspektionens allmänna råd (FFFS

1993:6) om avgränsning av understödsförenings verksamhet

gentemot affärsmässigt driven försäkringsrörelse;

beslutade den 13 oktober 2020.

Genom dessa allmänna råd upphävs Finansinspektionens allmänna råd (1993:6) om

avgränsning av understödsförenings verksamhet gentemot affärsmässigt driven

försäkringsrörelse från och med den 1 november 2020. Äldre allmänna råd gäller

dock för understödsföreningar, som enligt 7 § lagen (2010:2044) om införande av

försäkringsrörelselagen får fortsätta att driva sin verksamhet till utgången av år 2020.

_______________

ERIK THEDÉEN

Nanny Hiort

FFFS 2020:16

Utkom från trycket

den 19 oktober 2020