FFFS 2020:2

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Föreskrifter

om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2014:33) om kontracykliskt buffertvärde;

beslutade den 16 mars 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 19 § 4 förordningen (2014:993) om

särskild tillsyn och kapitalbuffertar att 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

2014:33) om kontracykliskt buffertvärde ska ha följande lydelse.

1 § Det kontracykliska buffertvärdet enligt 7 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapital-

buffertar ska vara 0 procent.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 mars 2020.

ERIK THEDÉEN

Viktor Thell

FFFS 2020:2

Utkom från trycket

den 20 mars 2020