FFS 1987:4

Överbefälhavarens föreskrifter om ändring i överbefälhavarens kungörelse (FFS 1978:36) om instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm

FFS 1987:4

Utkom från trycket 1987-02-13

Överbefälhavarens föreskrifter om ändring i överbefälhavarens kungörelse

(FFS 1978:36) om instruktion för överkommendanten och kommendanten i

Stockholm;

beslutade den 15 januari 1987.

Överbefälhavaren föreskriver med stöd av regeringens uppdrag

1978-03-02 (Fö 1140/77) i fråga om kungörelsen (FFS 1978:36) om

instruktion för överkommendanten och kommendanten i Stockholm att

bilagans 11 § skall ha följande lydelse.

11 §

Om vissa landstingskommuners (Gotlands kommuns) medverkan

vid högvakt samt om Svenska Rikskonserters medverkan vid

statsceremonier och högvakt finns särskilda överenskommelser.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1988.

I överenskommelserna avtalad planering tillämpas dock för tid från

och med den 1 april 1987.

Bernt Östh

Chef för planeringssektion 3

B Kristensson