FFS 1992:35

FFS 1992:35

Utkom från trycket 1992-12-21

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1984:30) om

övervakningskontingenten i Korea;

utfärdad den 10 december 1992.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:30) om

övervakningskontingenten i Korea

dels att i 2-15 §§ ordet "kontingenten" i olika böjningsformer skall bytas ut mot

"delegationen" i motsvarande form,

dels att rubriken till förordningen och 1 § skall ha följande lydelse.

Förordning om Sveriges delegation vid övervakningen av vapenstilleståndet i Korea

1 §

För uppgifter i samband med övervakningen av vapenstilleståndet i Korea skall

finnas en delegation om högst tio personer.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

ANDERS BJÖRCK

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)