FFS 1994:18

FFS 1994:18

Utkom från trycket 1994-06-17

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1982:48) om undantag från

äldre bestämmelser om tjänstgöringsomgångar för reservofficerare;

utfärdad den 2 juni 1994.

Regeringen föreskriver att i 3 § förordningen (FFS 1982:48) om

undantag från äldre bestämmelser om tjänstgöringsomgångar för

reservofficerare orden "Överbefälhavaren eller, enligt hans

bestämmande, av försvarsgrenschefen" skall bytas ut mot

"Försvarsmakten".

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

ANDERS BJÖRCK

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)