FFS 1994:20

FFS 1994:20

Utkom från trycket 1994-06-17

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1980:35) om tillgodoräknande av

tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten;

utfärdad den 2 juni 1994.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (FFS 1980:35) om

tillgodoräknande av tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten 1)

1) Senaste lydelse av förordningens rubrik FFS 1992:34

1 § FFS 1992:34

2 § FFS 1992:34.

dels att i 1 § orden "Överbefälhavaren eller, enligt hans bestämmande, en

försvarsgrenschef" skall bytas ut mot "Försvarsmakten",

dels att i 2 § orden "Överbefälhavaren eller enligt hans bestämmande Försvarets

sjukvårdsstyrelse" skall bytas ut mot "Försvarsmakten",

dels att i 4 § ordet "Överbefälhavaren" skall bytas ut mot "Försvarsmakten"

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

ANDERS BJÖRCK

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)