FFS 1994:4

Krigsarkivets föreskrifter om gallring av vissa handlingar i Byggnads och reparationsberedskapen beslutade den 22 april 1994. Krigsarkivet beslutar med stöd av 12 § 3 st arkivförordningen (1991:446, med ändring 1992:1056) om följande föreskrifter om gallring av vissa handlingar i Byggnads- och reparationsberedskapen (BRB). Tillämpning 1§ Följande föreskrifter gäller för arkiv hos myndigheter under Försvarsdepartementet. Gallring 2§ Handlingar och upptagningar som upptas nedan skall gallras efter den frist som angivits i varje särskilt fall. Av praktiska skäl medtas även sådana handlingar som skall bevaras. Handlingar/upptagningar

FFS 1994:4

Utkom från trycket 1994-05-06

Krigsarkivets föreskrifter om gallring av vissa handlingar i Byggnads och

reparationsberedskapen

beslutade den 22 april 1994.

Krigsarkivet beslutar med stöd av 12 § 3 st arkivförordningen

(1991:446, med ändring 1992:1056) om följande föreskrifter om

gallring av vissa handlingar i Byggnads- och reparationsberedskapen

(BRB).

Tillämpning

1 §

Följande föreskrifter gäller för arkiv hos myndigheter under

Försvarsdepartementet.

Gallring

2 §

Handlingar och upptagningar som upptas nedan skall gallras efter

den frist som angivits i varje särskilt fall. Av praktiska skäl medtas

även sådana handlingar som skall bevaras.

Handlingar/upptagningar

Gallringsfrist

Resursavtal, original

När de upphört att gälla

Resursavtal, kopior

När de inte längre erfordras för

tjänsten

Grundläggande dokument om byggnads-

Ett arkivexemplar bevaras hos

och reparationsberedskapen

BRB centralkontor. Övriga

exemplar gallras när de inte

längre erfordras för tjänsten.

Anm; Grundläggande dokument är

BRB råd företag och andra

styrande dokument ingående i

SamFA (motsv).

In- och utdata samt upptagningar

När de inte längre erfordras

för ADB ur system som registrerar

för tjänsten.

resursavtalen

Undantag; Lista benämnd

Förteckning över resursavtal som

redovisar gällande resursavtal

per försvarsområde skall

framställas en gång om året

och bevaras. Listan, som idag

har nummer 3, skall framställas

med likartat innehåll även om

datasystemet eller listnumren

ändras. Listan skall framställas

och bevaras hos BRB centralkontor

Anm; Listan skall framställas

1994-06-30 och därefter varje

år, även 1994, i december.

Till varje uttag skall fogas

ett vid den aktuella tidpunkten

gällande, ej ifyllt exemplar

av resursavtalblanketten.

1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 1994.

LEIF GIDLÖF

Ulf Söderberg