FFS 1995:7

FFS 1995:7

Utkom från trycket 1995-05-05

Förordning om ändring i förordningen (FFS 1978:51) om forsatta försök med

mötesverksamhet m.m. vid militära förband;

utfärdad den 27 april 1995.

Regeringen föreskriver att i förordningen (FFS 1978:51) om fortsatta försök med

mötesverksamhet m.m. vid militära förband ordet "värnpliktig" i olika

böjningsformer skall bytas ut mot "totalförsvarspliktig" i motsvarande form.

Denna förordning skall kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

Förordningen träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg

(Försvarsdepartementet)