FFS 1999:1

FÖRSVARSMAKTENS

INTERNA BESTÄMMELSER

FIB 2017:6

Utkom från trycket

2017-05-03

Försvarsmaktens interna bestämmelser om upphävande av Försvarsmaktens interna be-

stämmelser (FIB 1999:1) om upplåtelse av jakträtt på mark som nyttjas av Försvarsmakten;

beslutade den 28 april 2017.

Försvarsmakten föreskriver att Försvarsmaktens interna bestämmelser om upplåtelse av jakträtt

på mark som nyttjas av Försvarsmakten (FIB 1999:1) ska upphöra att gälla vid utgången av maj

2017.

Micael Bydén

Carin Bratt