FFS 2001:5

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1991:35) om utredning av driftstörningar i militär luftfart

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2001:5

Utkom från

Trycket

2001-04-10

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Chefens för flygvapnet

föreskrifter (FFS 1991:35) om utredning av driftstörningar i militär luftfart;

beslutade den 30 mars 2001.

Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion föreskriver med stöd av För-

svarsmaktens beslut den 15 januari 2001 Bemyndiganden inom Försvarsmakten

att Chefens för flygvapnet föreskrifter (FFS 1991:35) om utredning av driftstör-

ningar i militär luftfart skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2001.

Andrus Toom

Stefan

Ryding-Berg