FFS 2001:8

Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1985:27) om hörselvård inom försvarsmakten

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

MSK/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2001:8

Utkom från

trycket

01-11-23

Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårds-

styrelses föreskrifter (FFS 1985:27) om hörselvård inom försvarsmakten;

beslutade den 9 november 2001.

Generalläkaren föreskriver med stöd av 24 § förordningen (2000:555) med

instruktion för Försvarsmakten att Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS

1985:27) om hörselvård inom försvarsmakten skall upphöra att gälla vid ut-

gången av år 2001.

Ann-Marie Göransson

Stefan Ryding-Berg