FFS 2003:3

Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS 1989:24) om fastställande av försvarsmedicinsk klassifikation (FMK)

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2003:3

Utkom från

trycket

2003-05-26

Generalläkarens föreskrifter om upphävande av Försvarets sjukvårds-

styrelses föreskrifter (FFS 1989:24) om fastställande av försvarsmedicinsk

klassifikation (FMK);

beslutade den 16 maj 2003.

Generalläkaren föreskriver med stöd av 24 § förordningen (2000:555) med

instruktion för Försvarsmakten att Försvarets sjukvårdsstyrelses föreskrifter (FFS

1989:24) om fastställande av försvarsmedicinsk klassifikation (FMK) skall upp-

höra att gälla vid utgången av maj 2003.

Ann-Marie Göransson

Stefan Ryding-Berg