FFS 2008:4

Förordning om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1991:5) om byggnads- och reparationsberedskapen

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2008:4

Utkom från

trycket

2008-09-25

Förordning om upphävande av Överbefälhavarens föreskrifter

(FFS 1991:5) om byggnads- och reparationsberedskapen;

utfärdad den 11 september 2008.

Regeringen föreskriver att Överbefälhavarens föreskrifter (FFS 1991:5) om

byggnads- och reparationsberedskapen ska upphöra att gälla vid utgången av

oktober 2008.

____________

Denna förordning ska kungöras i Försvarets författningssamling (FFS).

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria

Hedegård

(Försvarsdepartementet)