FFS 2015:1

Försvarsmakten föreskriver att Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:1) om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar ska upphöra att gälla den 31 maj 2015.

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2015:1

Utkom från

trycket 2015-03-30

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens

föreskrifter om skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och

handlingar;

beslutade den 13 mars 2015.

Försvarsmakten föreskriver att Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:1) om

skydd för utrikes- och sekretessklassificerade uppgifter och handlingar ska

upphöra att gälla den 31 maj 2015.

Sverker Göranson

Carin Bratt