FFS 2017:10

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2009:6) om drogtestning av totalförsvarspliktiga

FÖRSVARETS

FÖRFATTNINGSSAMLING

FFS 2017:10

Utkom från trycket

2017-12-11

Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens före-

skrifter (FFS 2009:6) om drogtestning av totalförsvarspliktiga;

beslutade den 8 december 2017.

Försvarsmakten föreskriver att Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2009:6) om

drogtestning av totalförsvarspliktiga ska upphöra att gälla vid utgången av 2017.

___________________

Micael Bydén

Carin Bratt