HSLF-FS 2015:23

Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska

HSLF-FS

2015:23

Utkom från trycket

den 11 november 2015

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2015-11-7

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2000:9)

om undantag från kravet på legitimation för vikarie

på anställning som sjuksköterska;

beslutade den 2 november 2015.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 6 § förordningen (1998:1518)

om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården

m.m. att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:9) om undantag

från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköter-

ska ska upphöra att gälla vid utgången av december 2015.

De upphävda föreskrifterna gäller fortfarande för anställningar om

vilka beslut har fattats med stöd av föreskrifterna före utgången av

december 2015.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Gastón Fernández Palma

HSLF-FS

2015:23

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2015