HSLF-FS 2015:33

HSLF-FS

2015:33

Utkom från trycket

den 24 februari 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-1-6

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Meddelande

HSLF-FS 2015:33 utgår.

Socialstyrelsen

PÄR ÖDMAN

Rättschef

HSLF-FS

2015:33

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016