HSLF-FS 2016:2

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

HSLF-FS

2016:2

Utkom från trycket

den 23 februari 2016

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-4

Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2011:13) om

socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska

uppgifter;

beslutade den 19 januari 2016.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1981:1370)

om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter i

fråga om Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:13) om social-

nämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 5 § ska utgå.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för inlämnande av statistiska

uppgifter om insatser för barn och unga som avser tid före den

1 januari 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Charlotte Gilén

HSLF-FS

2016:2

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2016