HSLF-FS 2017:31

Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.1 till Europafarmakopén

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517031HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Läkemedelsverkets föreskrifter

om supplement 9.1 till Europafarmakopén;

beslutade den 13 mars 2017.

Läkemedelsverket föreskriver följande på förslag av Svenska farmakopé-

kommittén och med stöd av 9 kap. 11 § läkemedelsförordningen (2015:458).

1 §

Supplement 9.1 till den nionde utgåvan av Europafarmakopén (Euro-

pean Pharmacopoeia Ed. 9.0) ska gälla som föreskrifter i Sverige och kom-

plettera den nionde utgåvan av Europafarmakopén i frågor som rör

läkemedelslagen (2015:315).

2 §

De svenska namn på monografierna som anges i bilaga 1 ska användas

i all den produktinformation för berörda läkemedel som krävs enligt gällande

regler. De ändringar av svenska namn som anges i bilaga 1 ska vara genom-

förda i sådan produktinformation senast den 1 april 2022.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2017.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

HSLF-FS

2017:31

Utkom från trycket

den 17 mars 2017

HSLF-FS

2017:31

2

Elanders Sverige AB, 2017

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

Bilaga 1

Namn på monografier i supplement 9.1 till Europafarmakopén

Nya monografier

Ändrade engelska och svenska namn

Engelskt namn

Svenskt namn

Andrographis herb

Kariyat, ört

Chinese goldthread rhizome

Koptis, jordstam

Dioscorea nipponica rhizome

Japansk jams, jordstam

Lycopus lucidus herb

Raggstrandklo, ört

Gadodiamide hydrate

Gadodiamidhydrat

Nytt engelskt

namn

Tidigare engelskt

namn

Nytt svenskt

namn

Tidigare svenskt

namn

Pholcodine

monohydrate

Pholcodine

Folkodin-

monohydrat

Folkodin