HSLF-FS 2018:13

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga

HSLF-FS

2018:13

Utkom från trycket

den 4 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-4-18

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2016:3) om

socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska

uppgifter om insatser för barn och unga;

beslutade den 11 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1981:1370)

om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter att

4 § Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:3) om socialnämn-

dernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn

och unga ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

4 § Uppgifterna ska lämnas till Socialstyrelsen genom myndighe-

tens elektroniska tjänster för filöverföring.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Marie Zernig

HSLF-FS

2018:13

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018