HSLF-FS 2018:9

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88518009HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS

2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 28 mars 2018.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2017:68.

HSLF-FS

2018:9

Utkom från trycket

den 9 april 2018

HSLF-FS

2018:9

2

Ämne

S

v

ensk

förteckning

Internationell

förteckning

An

märkning

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande

namn

Entydi

gt kemi

skt namn

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

Brolamfetamin

D

OB

Brom-STP

(±)-4-bromo-2,5-dimetoxi-

α-met

ylf

enetyla

min

2-amino-1-(4-brom-2,5- dimetoxifenyl)propan

IP

I

Bromadolin 4-bromo-N-[2-

(dimetylamino)cyklohexyl]bensamid

I–

Bromazepam

7-bromo

-1,3-dihydr

o-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

IV

P IV

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

2C-B

4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin

I

P II

2C-B-FLY

2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-

f][1]bensofuran-4-yl)etanamin

I–

2C-I

4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin

I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

5F-APINACA

5F

-AKB48

1-(5-fluoropentyl)-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-

1-yl-1H-indazol-3-karboxamid

IP

I

I

5F-MDMB-PICA

Metyl-2-[1-(

5-fluoropentyl)-1H-indol-3-

karboxamido]-3,3-dimetylbutanoat

I–

HSLF-FS

2018:9

3

Fenadoxon 6-morfolino-4,4-difenyl-3-h

ep

tano

II

N

I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

Mitragynin

M

etyl(E)-

2-[(2S

,3S,12bS)-

3-etyl-8-metoxi-

1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindol[2,3-

a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat

I–

MMB-FUB

IC

A

AMB-FU

BICA

Metyl-2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-kar-

boxamido]-3-metylbutanoat

I–

2-

MMC

2-metylmetkatinon

1-(2-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on

I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

HSLF-FS

2018:9

4

Elanders Sverige AB, 2018

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer

Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 april 2018.

Läkemedelsverket

JOAKIM BRANDBERG

Kenneth Nordback