HSLF-FS 2019:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88519001HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 2 januari 2019.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2018:46.

HSLF-FS

2019:1

Utkom från trycket

den 10 januari 2019

HSLF-FS

2019:1

2

Ämne

Svensk

förteckning

Internationell

förteckning

Anmärknin

g

INN-benämn

ing

A

n

d

ra vanligt

förekommande namn

Ent

y

di

gt

kemi

sk

t nam

n

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

Alfa-PBP

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on

I

Alfa-PEP

1-fenyl-2-(pyrroli

din-1-yl)heptan-1-on

I

Alfa-PHP

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1yl)hexan-1-on

I

α

-PP

P

1-fenyl-2-(1-py

rrolidinyl)-1-propanon

I

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

AM-2233

(2-jodofenyl)(1-((1

-metylpiperidin-2-yl)

metyl)-1H-indol-3-yl)metanon

I–

AMB-CHMINACA

Metyl-2-([1-(c

yklohexylmetyl)-1H-indazol-

3-karbonyl]amino)-3-metylbutanoat

I–

Amfepramon

Dietylpropion

2-(d

ietylamino)propiofenon

II

P IV

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

Anileridin 1-p-aminofen

etyl-4-fenylpiperidin-4-

karboxylsyraetylester

II

N I

6-APB

6

-(2-aminopropyl)bensofuran

I

Apr

o

ba

rbit

al

V–

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

HSLF-FS

2019:1

3

1-bensylpiperazin

BZP

N-bensylpiperazin

I

P II

Bentazepam

5-fenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-

[1]bensotieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on

IV

Besitramid

1-(3-cyano-3,3

-dife

n

y

lpropyl)-4-(2-oxo-3-

propionyl-1- bensimidazolinyl)piperidin

II

N I

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

2C-B-FLY

2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro

[2,3-f][1]bensofuran-4-yl)etanamin

I–

2C-H

2,5-dimetoxifenetylamin I

2C-I

4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin

I

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

2C-T-7

2,5-dimetoxi-4-(n)

-propyltio

fenetylamin

I

CUMYL-PeGACLONE

2

-(2-fenylpropa

n-2

-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-

1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on

I–

Cyklobarbital

5-(1-cykohexen-1-yl)-

5-ety

lbarbitursyra

IV

P III

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

HSLF-FS

2019:1

4

5-EAP

B

5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran

I

EFLEA

N

-[1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-6-

yl)propan-2-yl]-

N-metylhydroxylamin

I–

Ekgonin

II

N

I

Ä

ven dess es-

trar och deri-

vat som kan

omvandla

s till

ekgonin eller

kokain

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

MDMB-CHMI

C

A

MMB-CHMINACA

Metyl-2-[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-

karboxamido]-3,3-dimetylbutanoat

IP

I

I

MDPBP

1

-(1,3-bensodioxol-5

-y

l)-2

-(pyrrolidin-1-

yl)butan-1-on

I–

MDPHP

1

-(1,3-bensodioxol-5

-y

l)-2

-(pyrrolidin-1-

yl

)hexan-1-on

I–

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

4-metylaminorex (±)-cis-2-amino-

4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin

I

P I

2-

met

y

lam

fetam

in

2-MA

1-(2-metylfenyl)propan-2-amin

I

Metyldesorfin

6

-metyl-

Δ

6

-deoxymorfin

II

N

I

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

HSLF-FS

2019:1

5

25B-NBOH

2

-([2-(4-bromo-2,5-

dimetoxifenyl)etylamino]metyl)fenol

I–

25E-NBOH

2

-[([2-(4-etyl-2,5-

dimetoxifenyl)etyl]amino

)metyl]fenol

I–

25I-NBOH

2

-([2-(4-jod

o

-2,5-dimetoxifenyl)

et

ylamino]metyl)fenol

I–

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

25D-NBOMe

2-(2,5-dimet

oxi-4-metylfenyl)-N-(2-

metoxibensyl)etanamin

I–

25E-NBOMe

2-(4-etyl-2,5-

dimetoxifenyl)-N-(2-

metoxibensyl)etanamin

I–

25G-NBOMe

2-(2,5-di

metoxi-3,4-dimety

lfenyl)-N-(2-

metoxibensyl)etanamin

I–

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – –

HSLF-FS

2019:1

6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 januari 2019.

Läkemedelsverket

NILS GUNNAR BILLINGER

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2019

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123